top of page

POVESTEA NOASTRĂ

Povestea noastră: Text
prima poză.jpeg

Conceptul ‘Bunătăți de la iaz’ își are rădăcinile adânc înfipte în tradiţiile dintre dealurile Moldovei, la poalele cărora străjuiesc ieziturile construite încă din vremea lui Ștefan Vodă pentru a făuri iazuri pentru mori și “heleştaie” ori râmnice pentru crapi şi alte felurite specii de peşti. Creşterea şi “vânarea” peştelui a fost o activitate transmisă din generație în generație pe plaiurile Moldovei, pentru a mulțumi gusturile celor mai pofticioși răzeși, târgoveți și boiernași, nu doar de pe plaiurile moldovene, dar şi din Polonia ori Transilvania. Şi la ospeţele domneşti peştele era la loc de cinste.  Domnitorii Moldovei au avut întotdeauna grijă şi de cei care nevoiesc în mănăstirile moldave, dându-le  în grijă iazuri şi heleşteie pentru a-şi asigura hrana în timpul posturilor cu dezlegare la peşte. Însuși Petru, feciorul lui Ștefan și al Răreșoaiei, se știe că era “măjar”, un meșter târgoveț de pește, meserie de care a trebuit să se lase pentru a urca pe tronul Moldovei.

Povestea noastră: About

Începută în sânul familiei noastre, tradiția pisciculturii continuă de trei generații, fiecare generaţie  continuând să contribuie la bunul mers al fermelor noastre. Amenajările piscicole de care ne îngrijim au o suprafață de peste 800  hectare în județele Botoșani și Iași și realizează o producție de aproximativ 1300 tone de peşte. Pentru a ajunge pe masa clienților, peștele este îngrijit în iazurile noastre între doi și cinci ani. În acest timp crapul, de exemplu, este hrănit cu amestecuri de cereale cultivate în împrejurimile amenajărilor piscicole, precum grâu, porumb, orz, mazăre, floarea soarelui, tărâțe de grâu și altele. Celelate specii care sunt asociate creşterii crapului, cum sunt cosaşul, novacul, sângerul, lopătarul şi altele, nu sunt furajate ele consumând doar hrana naturală disponibilă în mediul acvatic. Acest sistem de creştere complex este din ce în ce mai promovat la nivel mondial sub denumirea de piscicultură multitrofică integrată, fiind considerat viitorul acvaculturii durabile. Calitatea apei, a furajelor și priceperea fermierilor sunt pe deplin reflectate în calitatea și gustul peștelui obţinut, pe care îl prezentăm cu mândrie.

a doua poză.jpeg
Povestea noastră: About

Caracterul durabil al unei activităţi este caracterizat de comunitatea ştiinţifică prin cei trei piloni care o definesc: economic, de mediu şi social.

Povestea noastră: Text

Producția noastră este reprezentată de crap, cosaş, novac, sânger, caras, șalău, somn, știucă, lin, lopătar şi este pusă la dispoziţia pofticioşilor atât în magazinele noastre din Botoșani și Iași, cât și în magazinele colaboratorilor. Cele două firme prin care desfăşurăm activitatea de piscicultură ajung anual atât în topurile județene, cât și în cel național. Cel mai recent, S.C. PIRANIA S.R.L. s-a clasat pe primul loc în judeţul Botoșani, judeţ care deţine cea mai mare suprafaţă piscicolă exploată și pe al patrulea în Topul Național din România, iar Rompescaris S.R.L. a fost prima în clasamentul județului Iași și pe locul opt în cel național. Cele două judeţe produc un sfert din peştele produs în piscicultura românească. 

Povestea noastră: About

Afacerea noastră are la bază promovarea valorilor de mediu și durabilitatea activităţilor productive, iazurile şi eleşteiele noastre asigurând condiţiile de conservare a habitatelor şi speciilor corespunzătoare, motiv pentru care, pe teritoriul acestora, s-a putut institui un regim de protecţie special prin includerea fermelor în reţeaua ecologică europeană Natura 2000, care asigură protejarea faunei, florei şi habitatelor locale. Ne dorim să încurajăm consumul peștelui ca alternativă pentru alte surse de proteină de origine animală deoarece produsele de acvacultură se află printre cele mai puțin nocive dintre proteinele de origine animală (Poore, J., & Nemecek, T. (2018). În special creşterea crapului şi a speciilor asociate acestuia are cea mai mica amprentă de carbon din toată acvacultura (MacLeod, M., & al., 2020). Produsele din acvacultura tradițională sunt cele mai indicate pentru cei interesați de fenomenul încălzirii globale şi, în consecinţă, de susținerea sistemelor durabile de producție a alimentelor cu efecte reduse asupra mediului. Produsele noastre se încadrează în mișcarea “farm-to-fork” şi a lanţurilor scurte de aprovizionare, căci drumul scurt de la producător la consumator şi accesul la cerealele de pe plan local sunt elementele de bază pentru atingerea unui impact scăzut asupra mediului înconjurător. Pe de altă parte, din punct de vedere al siguranţei alimentare, se ştie că cel mai proaspăt peşte este cel adus direct din fermă în condiţii sanitare-veterinare atent controlate. 

Povestea noastră: Text

Caracterul durabil al activităţii noastre este completat şi de aspectele sociale prin dezvoltarea activităţilor tradiţionale din spaţiul rural angajând oameni din zonele rurale locale sau din medii sociale defavorizate. Una dintre misiunile noastre este cea de a oferi celor care ne ajută în activitatea noastră un loc de muncă ce nu îi îndepărtează de cei dragi, ci le permit să se afle aproape de familie. Dacă doriţi să faceţi parte dintre cei care consumă sănătos şi sunt preocupaţi de viitor, vă aşteptăm să vă alăturaţi echipei de susţinători ai valorilor tradiţionale!

Povestea noastră: About
Povestea noastră: Pro Gallery
bottom of page